Linh Hải

Linh Hải

Truyện chêm của Linh Hải

A concert
1 concert advertise cho audiences thích entertain tragedy. Từng episode come up with từng rhythm, instrument, orchestra, substance, animation, characteristic, tradition, broadcast permanent...
In a zoo
Trong sở thú có creatures như : worm 🐛, crocodile 🐊, rabbit 🐇, bear 🐻, owl 🦉, kitten 🐱, turkey 🦃,  giraffe 🦒, swan 🦢có feather, parrot 🦜, shell 🐚.Có các cây như : pine 🌲,...
In a hotel of 🇸🇬
Cần bricks, fences, mirrors, curtains, blankets, pillows, carpets, faucets, sheets, yards, towels, benches, ceilings , property, furnitures, closets, wheelchairs, napkins và laundry để tạo...
Learn English for beginner
Beginner rất panic khi học tiếng Anh nhất là adult. Khi học tiếng Anh không nên stubborn, anger giáo viên, upset khi học, có spirit reliable, conservative với người lạ, không nervous với...
Go to the police office
1 idiot silly không courtesy mà miserable, dishonest, không có experience, coward và không có conscious đi vào đồn cảnh sát. Hắn nghĩ hắn innocent và humor công an nhưng nắng đã sai....
In the society
Trong society có terrace, edge, circumstance có moral, deprive crown của resident, proximity lease cho citizen, assurance sẽ abide by về religion enhance của inhabitant, assert shelter...
Go to grandparents
Từ nhà tôi đến nhà nội qua capital có kingdom. Journey đi sightseeing lane và territory của người direct. Trong voyage đó, describe về method để go ahead đến destination, immigrate đến nơi...
In a cinema
1 đội hình acting reasonable cho article đã modern hơn trước. Đứng dưới cái column, có flutes, disks, cables, statues, drums, custom, portrait của diễn viên, phim có brand, scene current,...
Natural world 🌍 around us
Trong thiên nhiên có bao nhiêu thảm họa như : earthquake, disaster về forecast thời tiết trong planets khác, không thể mild climate gần coast, tornado trong era 4.0 rất humid, tide rất...
Marriage
1 đám engaged giữa groom với cô dâu được gọi là wife và husband ( spouse ). Instinct ruin của cô dâu relate với landlord hai vợ chồng đang ở compare với owner, housekeeper, members, người...
(No content)
1 battle arise trong đầu của chủ tịch tỉnh. Ông anticipate về người peak, người thorough, abundant, beneath allocate của ông, contrast bounce anymore là entitle giữ tỉnh cho ông về source...
From my house 🏠 to the supermarket 🏘🏬
Từ nhà tôi đến siêu thị đi qua cemetery có tomb và grave, airport có treasure, downtown, crossroads, location có carvinal, local có tissue và carnival, cabinet có anchor, người dare take...