Nguyễn Trần Khánh An

Nguyễn Trần Khánh An

Truyện chêm của Nguyễn Trần Khánh An

CUỘC KHẢO SÁT MÔN TIẾNG ANH
Recent, lớp trưởng đã inform với lớp tôi rằng 1 tuần nữa sẽ có một inquiry về survey môn tiếng Anh. Đầu tiên, sẽ có questionnaire và tôi phải respond nó. Tiếp theo, mỗi người phải chuẩn bị...
SỰ CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN ĐI DU LỊCH
5 ngày nữa, tôi sẽ có 1 chuyến đi du lịch đến một nơi rất formal. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị những outfit sao cho thật stylist. Tôi bắt đầu bằng việc mở wardrobe ra và kiếm...
BUỔI HỘI NGHỊ CỦA CÔNG TY
Tôi đang làm việc trong 1 công ty cùng với các đồng nghiệp của tôi thì sếp bước vào và announce 1 việc rằng sẽ có 1 conference được prepare vào tuần tới. Reason của việc tổ chức là để...