Trương Đình Duy

Trương Đình Duy

Truyện chêm của Trương Đình Duy

Gia Đình Của Tôi
Family của tôi có 4 member. Có tôi là husband, wife tôi, 1 đứa con trai, 1 đứa con gái. Tôi là owner nhà mà cx housekeeper, landlord của gia đình, wife tôi là một housewife, đứa con trai...