Nguyen Thi Thuy Linh

Nguyen Thi Thuy Linh

Truyện chêm của Nguyen Thi Thuy Linh

REPORT ABOUT POOR KINGDOM BUT THE KING VERY RICH
One upon a time have a one kingdom has circumstance hard, society at that time not yet developed, crown owned a king evil no have moral. Resident yearly must pay taxes for king. The king...
NƠI SINH SỐNG CỦA TÔI
tôi sống trong apartment ở Thủ Đức.Tôi ở nhà bằng brick chứ ko phải bằng cottage nha.Tường nhà màu trắng.ceiling cũng màu trắng. căn hộ phía ngoài có yard và lobby.fence nhà tôi chia cách...