Nguyễn Mỹ

Nguyễn Mỹ

Truyện chêm của Nguyễn Mỹ

Cuộc gặp gỡ best friends
Nguyệt:Alo, Vy chúng ta ra hẹn ngồi tám chút há? Ai cũng có việc nên lâu rồi không gặp nhau.Vy: Ok, where?Nguyệt: adress...10 phút sau, at a cafeVy: nào chúng ta bàn gì?Nguyệt: tah tá ta,...
I receive from family
I Không ở đâu  receive compare được bằng sự  cozy my's family. (My family have 4 member)... Really i "lười" và ít làm việc nên bị compare with neighbor, and one day i ruin a...
My outing
Last week,I with my family went to Đà Lạt . We booked a apartment  not expensive. We were amazing there beatiful!!. It Have 4 rooms ,balcony and lobby , there got a small cottage i...
"dream" bạn...( nt)
Một ngày mới bắt đầu, tôi đi trên street familiar. Đằng remote kia có cái đầu blond. "Ui chắc mình lại gặp idiot kia nữa rồi, mới sáng sớm cơ mà?" " ê Tuyết ơi!"...  lòng Miserable quá...
có người silly
Cốp cốp cốp...Tuyết soàng tỉnh, vẻ mặt adorable mới tỉnh dậy ngáp qua ngáp lại. "Cái gì đấy nhỉ?" Cốp  cốp cốp , ui ai vậy trời thật stubborn  nữa hôm, ủa gần sáng rồi nhưng vẫn...
We need
Nhiều Thế kỉ tước Khi chiến tranh xảy ra thì sẽ có điều gì? À , đúng chắc ai cũng biết hết là bullet. Mà chiến tranh thì phải join army  chứ sao? Lại đi tham gia campaign ,Không thì...
You try không vô ích
Aspire? Yes, everyon have it. But, i don't made it, it is agenda hard, maybe it is assess lớn lao and i can't accomplish it,... because i had a lot of matter... Oh, tiếc thật...! NO, that's...
Do not want to admire, envy anymore
Bạn admire,envy người có memory tốt làm gì cũng nhớ,  học gì cũng vô. Haizz, cuộc đời mình sao chẳng remember bằng ngta? Ngta tài giỏi thế, còn mình thì... tệ!. Trời! Don't worry; ngta...
Con bạn nghênh đầy "confidence"
Thật despair nếu i làm hỏng việc!, haizz, công ty tôi có nhiều người làm việc efffective và efficient và facilitate cho việc improve. Lead time ai cũng làm good! Ớ sao sếp mình ...
Tự board mộng" Benefit "
When i a child tôi không có passion, chỉ muốn rằng lớn lên apply  and profile sẽ trúng tuyển interview được ký vào contract công ty tốt với salaries cao, hay tự mở công ty với yield,...
Believe in myself
Tôi đã luôn mơ ước  được qualify vào institute . Nhưng điều cần nhất là diploma honor và qua sự calculate rất nghiêm khắc... không , không thể làm được!. Ui , điều đó là sai. Bây giờ...
Advance phía trước
Du học abroad? Vâng, đó là điều của rất rất nhiều người muốn , nào là  có adjacent hall, library và lại có thể join club  debate hay club soccer , và nhiều concentrate cho một môn...