Alex Armanto Uyên Nhi

Alex Armanto Uyên Nhi

Truyện chêm của Alex Armanto Uyên Nhi

About freaking old friend
Im gonna tell you the worst realitonship i ever had, I admit that im completely insane about my my freaking old friend, I'll brief this story because is extremely long, we began since last...
CẤP 3 :((
Sau holiday dài của mùa hè giờ mình phải bước vào một ngôi trường mới, những textbook mới, principal mới và cả classmate mới. Nếu nói một cách practical thì thật sự môi trường nó khác với...
Gangnam restaurant
Vào ngày cuối tuần rảnh rỗi, ba dẫn mẹ và tôi đi ăn tại một nhà hàng hàn quốc do tôi đề nghị, đến quán nhân viên đưa ra menu tôi lập tức chọn lemonade juice, ba và mẹ là champagne, 2 phần...