Tien Dat Nguyen

Tien Dat Nguyen

Truyện chêm của Tien Dat Nguyen

menu
Recipe salat shrimp : Material gồm 200 g shrimp, 2 quả cucumber, pepper, vinegar, 1 cabbager, lemonade, mintshrimp bóc bỏ, tái qua vineger rồi vớt ra cho vào tô , cucumber thái lát mỏng,...
sinh viên DHY
Sau khi graduate với tổng 3 môn math, chemistry, biology là 24,75 đ, mình đã đậu vào institute y dược huế. Cảm giác lúc đó thật hồi hộp.Prerequiste, mình vội chạy xuống committee để làm các...
Cấp 1
Năm 6 tuổi, tôi được degree nursery. Sau đó tôi học primary và được access với textbook. Ở ngôi trường mới này tôi được làm quen với principal, được cấp uniform mới, được làm quen với...
Học tiếng anh
Hồi học cấp 3, mình rất abstract về môn tiếng anh, mình nghĩ đi abroad không biết tiếng anh cũng có thể giao tiếp được. Cho đến khi gặp 1 người tây hỏi mình adrees, mình thật sự không...
rib barbecue
Cách làm: đầu tiên, ingredient rib freeze được lấy ra trong refrigerator được xả bằng nước nóng đun trong kettle. Sau đó, rib được ướp với spice như pepper, salt, sugar, cooking oil,...(...