Đỗ Ali

Đỗ Ali

Truyện chêm của Đỗ Ali

Education: Part 1
Đỗ AliĐỗ AliOct 29
essay hay lecture đều là các bài kiểm tra của tôi trên lớp do tôi k biết viết layout k được ổn nên tôi thường hay fail các môn này để improve điểm số tôi thường luyện tập trong các...