Phan Thị Anh Thư

Phan Thị Anh Thư

Truyện chêm của Phan Thị Anh Thư

RAP VIỆT
-RAP BATTLE BETWEEN LĂNG LD AND JBEE7-MC Trấn Thành : Thưa quý vị, đó chính là Lăng LD và Jbee7 của đội Wowy ! Wonderful! Tôi dự đoán bài này sẽ là hit. Rất catchy, energetic và đặc biệt là...