Vũ Minh

Vũ Minh

Truyện chêm của Vũ Minh

cbxz
Vũ MinhVũ MinhFeb 23
intend hay đấy. trái đất bị invend. irritate với bạn. bé đang knit len . lift xe. tôi đang phải manage đây nè . không chon được cốc nào match . mục tiêu murder tổng thống. bạn thật là noise...
action
Vũ MinhVũ MinhFeb 23
adjust hành vi. arrest kẻ xấu. bend nguy hiểm. chase thú dữ . comb bị hư . đừng compete . anh ta đã convert. cover rừng . damage cao . hãy defeat hắn. defend ad. get out of phi thuyền ....
TECHNOLOGY
Vũ MinhVũ MinhFeb 22
để tôi alternative. amplitude thật quá . hãy analyse đoạn văn. apparent là bạn sai . ngày thi đang approach . approximate cách quá xa . trí tuệ artificial. ascertain hôm nay . assemble lại....
bla bla
Vũ MinhVũ MinhFeb 22
trái đất comparative tròn. governement đang constitute và construct bộ máy nhà nước hoành tráng . đất nước chúng tôi là đất nước cộng hòa không phải democracy nhé. nếu được thì evolution...